Spiritualiteit & KwantumfysicaAls klein meisje, keek ik naar de sterren en het heelal met een absoluut weten dat alles verbonden was, dat we een groot levend organisme waren.
Ik wist dat alles uit dezelfde energiebron gemaakt was....ik zag het & ik wist het.

Maar al snel begreep ik dat dit geen normale gedachte was en dat niet iedereen dit zag en voelde. Ik wachten en wachten tot het moment zou komen waarop spiritualiteit en wetenschap elkaar zouden vinden.
Spiritualiteit en kwantumfysica zeggen hetzelfde en ontmoeten elkaar💖

Alles bestaat uit energie en waar fysica stopt, begint de kwantumfysica dieper te kijken tot in het allerkleinste deeltje...van de materie.
En wat men daar ontdekte was...RUIMTE.....” iets wat nog geen vorm heeft en dus nog geen verdichting heeft” ( wat zich gedraagt als golven van energie). Ten diepste is dan alles wat we waarnemen ( met onze ogen) gewoon een vastere vorm van energie. Een soort gestolde energie.
Zo heeft men ook ontdekt dat deze lege ruimte door de waarnemer nooit objectief waargenomen kan worden omdat het zich vormt naar de verwachting van de waarnemer. Het bewustzijn, de intentie heeft invloed op de materie.

Hier ontmoet de kwantumfysica, spiritualiteit. De lege ruimte noemt men in de spiritualiteit “ de Bron” of “God” of “ Je licht”
In ALLES zit deze “nietsheid” en vanuit deze “nietsheid” kan ALLES ontstaan.Het besef dat we allen en dat ALLES deze zelfde lege ruimte bevat, laat beseffen dat echt ALLES gelijk en verbonden is met elkaar.


Wat ik je graag zou willen laten weten
Het mooiste wat ik jou kan vertellen is dat je gevormd en geschept bent vanuit een WENS...een Intentie. En de beste manier om dit toe te lichten is middels onderstaand gedicht die ik een tijd geleden heb geschreven en nu heel toepasselijk vind. Ik weet dat er velen zijn die zich ongewenst, ongeliefd voelen. Er zijn mensen die denken dat ze er beter niet hadden kunnen zijn omdat het een vergissing is. Er zijn mensen die denken dat ze niet belangrijk zijn of geen belangrijke plek innemen hier op aarde.
Voor al deze prachtige, lieve, mooie mensen is dit gedicht. 

“In de diepte vind ik mezelf, door alle lagen van mijn denkbeeldige IK heen
In de wijdte vind ik mezelf als ik besef, alles is één.

En toch is er geen IK, niet werkelijk waar, zo ook niet de bloem of de boom,
Niks van wat ik zie is werkelijk daar..

Ontstaan uit het vormloze, vanuit de Essentie bedacht,
Dat is de enige ware kracht.

Maar als IK niet werkelijk besta, wie heeft mij dan bedacht?
Er was dus een idee, een wens wat mij tot vorm heeft gebracht

De essentie heeft " mij" dus zelf bedacht,
En hoe meer er werd geloofd in mijn bestaan, des te meer vorm nam ik aan.

Dus ik ben Essentie in een vorm en ik ga dan ook niet terug naar het licht,
Ik ben gewoon het licht, echter in deze vorm verdicht.

Verlangen heeft mij doen bestaan, 
Gekneed vanuit dezelfde klei is er een "IK" ....een " boom" of " bloem" opgestaan.

En zo is alles en ieder een uitdrukking van de goddelijke wens,
...... god is dus iedere bloem, boom of mens”. (2015)

                               

Als je dit gaat beseffen, dan spreken we over jouw Bestaansrecht....💖
En als je dit tot in je diepste laat doordringen dan komt er een onmetelijke kracht vrij omdat je dan pas begrijpt dat Jij een WENS bent. 
Dit besef geeft jou tevens het inzicht dat zowel ALLES als NIETS mogelijk is. Dit noem ik Scheppingskracht. Alles kan gecreëerd worden vanuit jou pure intentie...jouw scheppingskracht. Want, lieve jij, weet dat alles bestaat uit dezelfde lege ruimte, maar dat de mens de enige is met BEWUSTZIJN. Dat onderscheidt jou van de tafel of stoel waar je op zit. Met dit Bewustzijn heb jij de mogelijkheid gekregen te creëeren.
We komen nu pas langzaam aan bij de mogelijkheid tot bewust creëeren. Dit omdat we overgaan naar een nieuw bewustzijnsniveau.
Waar dit eerst alleen maar mogelijk was voor een aantal mensen, gaat dit steeds meer toebehoren aan iedereen.  (ik ga hier in mijn volgend artikel verder op in)
Waar we eerst “ onbewust” creëerde...gaan we steeds meer bewust creëeren. 
Dit zorgt ook ervoor dat we steeds meer authentiek worden, en volledig zelf de verantwoordelijkheid gaan dragen. ( we staan wel echt in de kinderschoenen en ik vermoed, gezien onze geschiedenis aan groei, dat dit toekomst is...we zullen ons eerst moeten ontdoen van alle onbewuste overtuigingen die grote invloed hebben op ons huidige leven en dus de creatie # wat je ziet is waar je werkelijk in gelooft#

De uitdaging en het grootste meesterschap is om de balans te vinden in steeds weer het besef, dat alles wat je creëert een illusie is, maar om het te creëeren moet je er eerst in geloven.  Echter hoe meer je gelooft in je eigen creatie, nadat het is gemanifesteerd in vorm, des te verder duik je in de illusie.
Om opnieuw te creëren zul je dus eigenlijk steeds opnieuw moeten loslaten...uit de illusie, uit de materie, terug naar het NIETS....waarin  ALLES weer kan ontstaan.


By Be-loved💖


Copyright © By Be-loved 02-12-2017