Een nieuw veld

Lieve mensen,

Zoals beloofd zou ik in mijn volgende artikel verder ingaan op de verhoogde energie en wat dit met zich meebrengt voor iedereen.
Eerst wil ik graag zeggen dat ik het ontzettend moeilijk vind om in taal uit te drukken wat ik mag zien. Ik ga echt mijn best doen, en ik hoop dat ik het goed kan verwoorden. Dus vergeef me als ik iets niet helder genoeg heb geschreven. Ik probeer de hoofdlijnen te beschrijven, terwijl er veel nuances zijn. ( zoals individuele zielenprocessen, verschillende lichtwerkers, enz) 

Laat ik beginnen bij het begin waarin ik mag zien dat de aarde, als ook wij als mens en als zielen een bepaalde cyclus doorlopen. We zijn een organisch geheel, we zijn één.
We doorlopen de fases van het chakrasysteem als mens in één mensenleven
en als ziel in een voortdurend proces, waarin de aarde , het universum, ons ondersteund. Ieder chakra heeft een thema welke we uitwerken, doorleven op alle mogelijke manieren. Dit wil zeggen dat er een veld word gecreëerd waarin we dit kunnen ervaren. Een bepaald trillingsniveau waarin we verblijven om specifieke ervaringen te doorlopen. Er zijn altijd zielen geweest die zich niet thuis voelde in het bestaande trillingsveld ( speelveld) en de daarbij horende aangeboden ervaringen, omdat zij in hun bewustzijn al verbonden waren met het hartbewustzijn ( universeel hart) en sommige zelfs in alle lagen al bewustzijnsverruiming hadden. Juist voor deze zielen was de reis van de onderste chakra’ s naar het hartchakra in de collectieve groei, zeer uitdagend en vaak zeer pijnlijk. Deze zielen zijn de lichtwerkers van nu. En deze zielen hebben de gehele reis meegelopen, echter steeds met het innerlijk weten en kennis vanuit de bron. Juist deze zielen zullen zich nu steeds meer en meer gaan thuisvoelen op aarde omdat het speelveld aan het veranderen is. We zijn aangekomen bij het hartchakra. Het zijn de Lichtwerkers die andere zielen kunnen helpen bij dit omslagpunt, wat voor vele een beangstigend proces is. Graag wil ik erbij vermelden dat iedereen even belangrijk is en even gelijk waardig is. Er zijn wat mij betreft geen rangen. Ieder heeft gewoon zijn eigen unieke taak/ rol in het grotere geheel, welke even belangrijk zijn ten opzichte van het geheel en elkaar.

Korte beschrijving over de verschillende periodes
In de oertijd hebben we als ziel met name het basischakra uitgewerkt, in alle opzichten. De aarde werkt hierin mee door ons te ondersteunen hierin ervaring op te kunnen doen. Het basischakra staat voor overleven, basisbehoeftes, moederaarde, vertrouwen. Dit is in de groeifase van de mens vanaf de bevruchting tot 7 Jaar.( als ziel uitgestreken over eeuwen en meerdere incarnaties)

Geleidelijk aan zijn we als ziel doorgegroeid naar het tweede chakra, hier zitten we ( wat ik vermoed) meer richting de middeleeuwen waarin in extremiteit, sexualiteit, genot, heerschappij, enz helemaal doorleefd werd. Maar ook het tegenovergestelde, vroomheid, ketters, bestraffen, streng geloof. Groeifase 7-14 in menselijke leeftijd. (als ziel uitgestreken over eeuwen en meerdere incarnaties)

Het derde chakra zijn we vermoedelijk ingegaan rondom de renaissance. Hierin hebben we als ziel de IK kracht ervaren. Individualiteit, doelgericht, prestatiegericht, eigenwaarde, persoonlijke macht, vrijheid van keuze, succes, enz. Maar ook het tegenovergestelde zoals, verschil in status, slavernij, onderdrukking.Hoewel slavernij altijd heeft bestaan, heeft het zich in deze periode het meest  uitgekristalliseerd om als ziel te ervaren. Groeifase 14-21 menselijke leeftijd. (als ziel uitgestreken over eeuwen en meerdere incarnaties)

De Huidige periode
Alle fases hebben een uitgroei periode, en we groeien al een geruime tijd over van het derde chakra naar het vierde chakra. Het HART chakra.
De aarde heeft ons hierin ondersteund. Door een bepaalde trilling te hebben die hanteerbaar is voor ons en waarin dit alles ervaren kon worden. De schumann resonantie heeft altijd een trilling opgepikt tussen de 6 en 8 hertz ( ook wel de hartslag van moederaarde genoemd).
Rond de jaren 90 bleef de frequentie van de aarde zo ongeveer 7,83 hertz. Daarna begon de frequentie van de aarde opeens te stijgen. Tientallen jaren bleef de frequentie van de Aarde om en nabij de 7,83 hertz. Vanaf ongeveer de jaren 90 van de vorige eeuw begon de frequentie van de aarde opeens te stijgen. Schrikbarend snel zelfs. Van 7,83 hertz naar 16,5 hertz in 2015!
Dit is ook niet zo vreemd aangezien we doorgroeien naar het hartchakra wat een omkeerpunt is. Daarnaast stijgt de trilling in materie gemeten in boviswaarde.
Het Hartchakra heeft als thema,  de EENHEID ervaren en doorleven. Hierom is het nodig dat ook het Universele hart bij ieder van ons word geopend. Het universele hart zorgt ervoor dat men de eenheid ook daadwerkelijk kan ervaren en voelen. Omdat we uit een periode komen waarin het derde chakra sterk werd uitgekristalliseerd ( volledig gericht op het IK) is het voor vele heel beangstigend  van het IK naar het WIJ gevoel te gaan. Daarom is er juist nu nog meer strijd om macht te behouden. Dit is oke! Ieder op zijn eigen tempo. 

Wat is er nu precies aan het gebeuren op energetisch gebied? 
Het universele hartchakra word door de verhoogde trilling geopend. Door de verhoogde trilling laten we oude ballast achter en stappen we letterlijk een nieuw veld in. Het loslaten van deze oude ballast zorgt voor veel ongemak, angst enz. Daarnaast past ons lichaam zich aan door ook in trilling te verhogen. Dit word ook wel het kristalijnenlichaam genoemd. Ook het bewustzijn word groter. Steeds meer mensen zullen een verruiming gaan opmerken. Waar de meeste mensen eerst alleen maar bewust waren van de 3 dimensionale wereld ( waarneming vanuit onze zintuigen, beperkende overtuigingen, geen zelf bewustzijn)  zal men steeds gevoeliger worden in het waarnemen van het onstoffelijke, bewuster worden van het Zelf en het eigen vermogen tot creëren.
Dit alles is wat we het ascensieproces noemen. Als je door deze fase heen bent kun je je steeds meer verbinden met het Eenheidsgevoel. Ben je afgestemd op het nieuwe veld.
Het openen van het universele hart zorgt voor een gevoel van verbinding, zachtheid, en samenhorigheid. Omdat we in trilling omhoog zijn gegaan betekend dit ook dat alles in trilling omhoog gaat. Dus ook je eigen chakrasysteem. 

Onze zielenreis zal nu dus ergens in het midden zijn, halverwege.
Maar waarom is dit nu zo n belangrijk keerpunt?
Omdat we in trilling omhoog gaan, betekend dit ook dat ons bewustzijn omhoog gaat. Met het openen van het universele hart, zullen we anders gaan handelen, dit zal allemaal heel geleidelijk aan gaan.

Naast het openen van het Universele hart, zullen we als ziel natuurlijk daarnaast ook nog de thema’s uitwerken die horen bij het hartchakra.
Het liefdesleven zal sterker uitgewerkt worden. Het is niet voor niks dat er steeds meer geschreven word over tweelingzielen en de ervaringen die mensen hierin hebben. Daarnaast zullen we steeds meer willen handelen vanuit het hart ipv uit het ego. Maar ook hierin zullen we alles willen ervaren door de komende eeuwen heen. Het voorwaardelijk en onvoorwaardelijk lief hebben van jezelf als de ander, zal als thema doorleeft worden. De uiteindelijke groei tot het Onvoorwaardelijke liefde.

Ik blijf het vergelijken met de groei van een bloem.
1. Het zaad, eerste chakra, in de duisternis ( in de materie) 3 dimensionaal bewustzijn.
2. De wortels, tweede chakra, in de duisternis ( in de materie) 3 dimensionaal bewustzijn.
3. De stengel, derde chakra, van duister naar licht toe groeien, 3/4 dimensionaal bewustzijn.
4. De knop en het openen ( openen hart) vierde chakra, in het licht, uit de duisternis gegroeid (materie) 4/5 dimensionaal bewustzijn. Onvoorwaardelijke liefde.

In materie volledig volgroeid, volwassenheid. Bewustzijnsniveau zal nu steeds meer verhogen door de komende eeuwen heen. Waarin het 5/6/7 chakra nog uitgewerkt zullen worden ( en meer) en het lichaam steeds verder zal mee evolueren. 
Het chakrasysteem is bij sommige mensen al aangepast aan het nieuwe veld, deze mensen hebben een chakrasysteem van 28 chakra’s. Dit is om de verhoogde trillingen beter te kunnen verwerken. Ons lichaam en chakrasysteem  zal zich aanpassen. 
Bron: Le livre des 28 chakras, Elias Wolf

De Boodschap
Maar wat is nu de boodschap achter dit bericht. De boodschap is dat we zonder oordeel kunnen kijken naar ons eigen groeiproces en beseffen dat het om een veel groter plaatje gaat. Alles is steeds in goddelijke orde, wat betekend, dat alles op een natuurlijke manier verloopt en groeit.
We zien vaak alles vanuit het nu, het huidig moment waarin men leeft.
Als je uitzoomt, kun je het totale kosmische plaatje zien. Waar we vandaan komen en waar we naartoe groeien. Het heeft een ritme, het is een groeiproces die zich steeds in het klein en in zijn grootsheid opnieuw laat terug zien.
We hebben niks “fout”gedaan. Alles is en was altijd precies zoals het hoorde te zijn, om te creëeren vanuit de verschillende bewustzijnsniveau’s. 

Het is echt een bijzondere tijd, met een bijzonder omslagpunt.

“ Kijk met de ogen van je hart en wees verwonderd”


By Be-loved💖

Copyright © By Be-loved    16-05-2018  gechanneld 2010 /2012