Het pad van sommige Lichtwerkers...


Zo boven zo beneden...

Verschillende malen heb ik mij afgevraagd in mijn leven...Waarom?
Waarom krijg ik zoveel op mijn bordje, zoveel uitdagingen, zoveel diepe, diepe dalen waarin ik tot in de diepste spelonken van mijn ziel ben moeten gaan.
Ik begreep het nooit en probeerde te begrijpen wat de reden was.
Lang ging ik ervan uit dat ik iets verkeerd deed....dat ik blijkbaar de levenslessen niet begreep of dat ik een groot karma had uit te werken/ in te lossen.
Keihard heb ik gewerkt aan mezelf..ik ruimde laag na laag op. Doorworstelde iedere laag en ging door alle emoties heen om weer op een volgende laag te stuiten. En als ik innerlijk dacht eindelijk goed opgeruimd te hebben gebeurde er wel weer iets in mijn leven wat traumatisch was of mij zo diep raakte, dat ik voor mijn gevoel opnieuw kon beginnen.
Het grootste raadsel en pijnpunt was dat het er voor mij op leek dat dit bij andere mensen niet het geval was.
Dat er bij andere mensen uiteindelijk een soort verlossing was of een soort..
”Yes dit heb je doorbroken en nu kun je de vruchten plukken”
Dit leek bij mij maar niet te gebeuren. Uitdaging na uitdaging, met vaak amper een adempauze.
Tjonge wat heeft me dat ook onzeker gemaakt. Ik ging steeds meer twijfelen aan mezelf.

Het zal me niks verbazen als vele Lichtwerkers zich hierin herkennen, dit pad.
Het heeft voor mij lang geduurd om beter te begrijpen wat nu de reden hiervoor is. Het is letterlijk “ zo boven zo beneden”
 
“Om hoog te reiken zul je eerst moeten diep duiken”

Het is een proces van steeds verder uit te diepen om ruimte te creëeren. Hoe dieper je gaat, hoe verder jou gaves zich ontwikkelen.
Dit begon bij mij te dagen toen ik begon op te merken dat mijn healings steeds krachtiger werden, mijn helderziendheid steeds helderder werd, mijn gevoeligheid steeds gevoeliger en mijn mediamieke gaves toenamen. Maar ook mijn creativiteit nam iedere keer weer toe. 

Het is een groei proces welke je kunt vergelijken met een boom...
Hoe dieper zijn wortels des te hoger en groter zijn takken en bladeren.
De boom zou omvallen als hij alleen maar boven kolossaal  zou groeien en onder in de grond miniworteltjes zou hebben.
Het is eerder andersom...eerst worden de wortels gelegd en daarna groeit de rest. 
En dit is een voortdurend proces....de wortels groeien weer een stukje verder de diepte in en daarop volgend groeit de boom weer een stukje verder naar de hemel toe.

Het lijkt erop dat iedere ziel een eigen boom erop nahoudt en de ene boom is wat groter dan de ander en gaan de wortels wat dieper dan de ander. Ieder zijn eigen schoonheid.

Maar aangezien ik alleen mijn eigen proces kan aanschouwen en beleven, schrijf over mijn “ boom” en hoop ik dat het anderen zielen met een soortgelijke boom kan helpen & inspireren.
Mijn boompje is een pittig boompje waarin weinig ruimte lijkt te bestaan voor persoonlijke wensen maar eerder het groeiproces is gericht op dienstbaarheid voor het grotere geheel. De diepte die wordt doorlopen heeft als functie je gaves meer te ontwikkelen maar ook om ervaringsdeskundige te worden op meerdere gebieden zodat je anderen mensen beter kunt begeleiden. Je doet dus niks verkeerd. 
Typerend is dat deze processen en uitdagingen vrijwel zonder hulp worden doorlopen. Je zoekt je eigen antwoorden, je doorbreekt je eigen patronen, je bent je eigen mentor, je eigen therapeut en je eigen leermeester.
In dit proces bemerk je dat sommige universele wetten  niet van toepassing lijken op jou, dat ze voor jou niet werken zoals bij anderen. Dit alles heeft te maken met het zelfmeesterschap waarin je voortdurend wordt beproefd. Daarnaast gebeurd dit  om jou steeds verder los te maken van alle
 “waarheden” en deze te doorgronden op Waarheid. Je zoemt als het ware steeds verder uit en gaat verder naar dimensies waarin ook steeds minder Wetmatigheden bestaan. Je bent op weg naar die Ene waarheid.
Je bent tijdens dit proces vaak geconfronteerd met diepe angst, eenzaamheid, frustraties en het gevoel absoluut hier niet thuis te horen.  Het kan zijn dat Je extreem hooggevoelig bent en je voortdurend collectieve stukken doorleeft en uitwerkt ( voor het grotere geheel) Je bent afgestemd op het universum en voelt direct de uitwerking van zonnevlammen, maancyclus, planetaire verschuivingen enz. Je zenuwstelsel is extreem gevoelig. 

Je voelt je geroepen anderen mensen te helpen in hun kracht te komen. Je kunt makkelijk door mensen “ heen” kijken en hun blauwdruk lezen ( energetisch, zielenpad/ontwikkeling )
Je kunt oordeelloos kijken en hecht geen waarde aan goed of fout..het IS gewoon.
Je ziet waarin je de ander mag helpen en je laat je volledig leiden hierin. Je ziet ook waarin je de ander niet mag/kunt helpen en dit kun je prima los laten. Je hebt veel compassie met mensen welk je steeds meer en meer hebt ontwikkeld door je eigen zielenpad.

Weet lieve jij, dat ondanks, dat je pad diepe dalen kent en je je vaak alleen en onbegrepen voelt...en je vaak op de grens van opgeven hebt gestaan ....jij ook net zoals iedere andere ziel, een belangrijke bijdrage levert aan het totale bestaan. 
Maar vooral dat je niet word overgeslagen, ook al voelt dit vaak zo.
De vruchten zitten vooral in de groei en niet zozeer in je persoonlijke wensen. Jou groei in gaves, talenten, creativiteit, die je inzet voor het grotere geheel.
Ik weet dit is vaak echt een zure appel, gepaard met intens verdriet omdat het een eenzaam pad is, terwijl je juist een intense behoefte hebt aan een gelijkwaardige verbinding met iemand. Echter word je steeds weer teruggeworpen op jezelf.

Maar weet je doorloopt dit pad niet als enige❤️.....mijn hart gaat naar jou uit😊
Voel je gesteund, gehoord, begrepen en gezien....jij bent een prachtige boom.

By Be-loved❤️


Copyright © By Be-loved 20-08-2018