Wanneer alles er mag ZIJN

Jij bent er al...


“ Jij bent er al” zei ze tegen me tijdens een mooie ceremonie. 


In onze spirituele zoektocht zijn we vaak vooral bezig ergens te komen of iets te bereiken. Daarin proberen we ons  ( vaak onbewust) te spiegelen aan een ander om in te schatten waar we nu eigenlijk staan in ons proces.


Het volgen van dergelijk pad is een van het oude systeem. Het oude systeem waarin spiritualiteit een manier was om jezelf verder te ontwikkelen. Het was oké en passend waar we vandaan komen. ( opruimen van blokkades, trauma, doorbreken van patronen, ect)


De tijd waarin we nu komen vraagt om iets anders.....namelijk afstemming, in ieder moment, en ieder moment omarmen als zijnde pure waarheid. Je hoeft nergens naar toe en je hoeft ook niets te bereiken in die zin.


Het gaat om volledige erkenning van dat wat is en zich aandient in het moment. “ jij bent er al” is een waardemeting, die getuigd van oude geloofsovertuigingen.

Want we ZIJN enkel precies op ieder moment wie we mogen zijn. De ene keer ben je de leerling, de andere keer de leraar..


Het gaat om de diepere waarheid waarin je gaat beseffen dat we elkaar steeds nodig hebben en we allemaal elkaar precies op het juiste moment treffen waarin we steeds opnieuw ons verder ontwikkelen, door deze ontmoetingen. Je hoeft je alleen maar over te geven aan het moment en het moment bepaald wie je zult zijn...de leerling, de leraar of beide?


We mogen loslaten dat alleen de “vreugde” ervaring het enige goede is en je 

“er dan bent”!!

Je bent er al....met alles wat zich aandient in ieder moment van de dag.....dit accepteren zorgt voor overgave.

Overgave aan het grotere geheel waarin de bron ruimte krijgt om zich middels jouw te manifesteren.


By Be-loved


Copyright ©By Be-loved 02-09-2019