God is een keuze❤️Er zijn 2 werkende krachten..het Licht en het Duister. 

Er zijn meerdere verwoordingen God en de Duivel. Liefde en Angst. Allemaal hetzelfde. 

Verder in dit artikel wordt gekozen voor de aanduiding Licht en Duisternis omdat dit denk ik tot de meeste mensen spreekt.


Het is in een mensenleven een hele zoektocht om het Licht en de Duisternis te doorgronden. Voor sommige mensen een stevig thema en voor anderen minder. Dit omdat iedereen een eigen unieke levensopdracht vervult. Niet iedereen is met dit thema bezig of wordt hier steeds in beproefd. Voel voor jezelf of je met dit thema resoneert en het artikel jou daarom handvaten kan  bieden op jouw pad.


Dit thema speelt in mijn leven een grote rol en ik word dan ook steeds opnieuw beproefd. Ik krijg steeds opnieuw nieuwe ervaringen aangeboden waarin dit thema zich uitwerkt. 

Vannacht was ik in paniek, bang en wanhopig. Ik huilde, zo moe van alles. Door mijn hooggevoeligheid ben ik extreem gevoelig voor alle energieen om mij heen en de laatste maanden breekt dit me steeds meer op, en voel ik mij extreem kwetsbaar. Alsof ik een onzichtbare strijd voer.

Vannacht Voelde ik me zo verloren en maar zelden keer ik mij tot een God. Maar vannacht brak ik en sprak uit in tranen. “ Waarom redt je me niet, waarom bescherm je me niet tegen de duisternis, waarom laat je me in de steek?”

Er volgde een kraakhelder antwoord.....


                                       JIJ KIEST


“Ik laat jou niet in de steek....jij laat jezelf in de steek.”

“Jij kiest voor de Bron waar je in wilt geloven”

“Kies voor mij en dan kan ik er ZIJN”


Dit gaf me zoveel inzicht en in één klap vielen zoveel puzzel stukjes in elkaar. Ik kon opeens kraakhelder zien dat mijn eigen ongeloof ervoor zorgde dat ik ook niet gesteund kon worden. Dat ik met mijn eigen innerlijke overtuiging “ dat ik er alleen voor stond” ik zelf 

De bron van Licht buiten spel had gezet. 

Hierop volgend volgde het ene inzicht na het andere welke ik met zeer veel liefde wil delen. Het is een handleiding. In het vervolg artikel zal ik dieper in gaan op een aantal onderwerpen.Hoe verloopt dit proces..?


Met vallen en opstaan kristalliseren we dit thema steeds verder uit, en gaat het om het begrijpen van het Duister en Licht in alle lagen van het bestaan. 


Innerlijk:

Op emotioneel vlak ( gevoel) 

Op psychisch vlak ( je denken)

Op fysiek vlak ( je lichaam) 

Op energetisch vlak ( je energetisch lichaam, lichamen) 

Op spiritueel vlak ( je geloof) 


Extern

Op relationeel vlak, je uitwerking in relatie met;

 • Het licht ( bron van energie )
 • Het duister ( bron van energie)


Bij het uit kristalliseren van dit thema ben je vooral aan het doorgronden hoe éénheid werkt, in jezelf en in het bestaan.


Hoe werkt dit...?


Je kunt in dit leven gebruik maken van 2 verschillende soorten bronnen, die keuze vrijheid heb je. De bron van liefde/licht of de bron van angst/duisternis.

Het zijn 2 voor jou werkzamen krachten die jij in beweging kunt zetten, in jou zelf.


Dat klinkt heel gemakkelijk maar in het spel des levens blijkt dit een behoorlijke uitdaging te zijn. (Zelf-)twijfel, verwarring, gevoelens van minderwaardigheid kunnen je parten spelen. Vaak weten we helemaal niet dat we voeding geven aan de bron van duisternis of dat we deze in beweging hebben gezet. 

Om wat meer inzicht te geven op de uitwerking in de verschillende lagen hieronder een overzicht. ( wat uiteraard aangevuld kan worden) 


 • De bron van Licht op Emotioneel vlak
 • Ik voel rust
 • Ik voel vrede
 • Ik voel liefde
 • Ik voel balans
 • Ik voel vertrouwen 
 • Ik geef mijn emoties gezond de ruimte om te voelen en te doorleven, te erkennen en te bevrijden.
 • Ik verzorg mijn emotionele wonden


 • De bron van Duisternis op Emotioneel vlak
 • Ik voel twijfel
 • Ik voel angst
 • Ik voel wantrouwen 
 • Ik voel wanhoop
 • Ik schaam mij 
 • Ik onderdruk mijn emoties, ik keur deze af en straf mijzelf voor mijn emoties
 • Ik verstop mijn emotionele wonden


 • De bron van Licht op psychisch vlak
 • Ik ben goed
 • Ik verdien liefde
 • Ik ben liefde
 • Ik vertrouw
 • Ik geloof
 • Ik manifesteer
 • Ik verbind mij met liefde en licht
 • Ik heel mijn negatieve innerlijke overtuigingen, ik kies voor vrede en liefde


 • De bron van Duisternis op psychisch vlak
 • Ik doe het verkeerd, ik heb geen zelfvertrouwen
 • Ik ben niet goed genoeg, ik ben minderwaardig 
 • Ik geloof er niet in, goedheid
 • Ik weet niet of ik dit wel verdien
 • Ik ben het niet waard
 • Ik verbind mij met angst en duisternis
 • Ik blijf geloven in mijn negatieve zelfveroordelingen en geef hier daardoor voeding aan.


 • De Bron van Licht op fysiek vlak
 • Ik heb mijn lijf lief
 • Ik draag zorg voor mijn lijf
 • Ik luister naar mijn lijf
 • Ik begrijp de taal van mijn lijf
 • Ik accepteer mijn lijf
 • Ik begrijp de blokkades in mijn lijf als communicatie middel van mijn ziel naar mij.


 • De bron van Duisternis op fysiek vlak
 • Ik heb geen contact met mijn lijf
 • Ik luister niet naar mijn lijf
 • Ik herken geen signalen in mijn lijf
 • Ik weet niet wat mijn lijf nodig heeft
 • Ik hecht geen waarde aan mijn lijf 
 • Ik hecht teveel waarde aan mijn lijf
 • Ik raak in paniek bij ziekte, ik verzet me.


 • De bron van Licht op energetisch vlak
 • Ik erken mijn energetisch lichaam
 • Ik verzorg mijn energetisch lichaam, door het regelmatig te zuiveren en te voeden met licht.
 • Ik respecteer mijn energetische grenzen en verzorg deze goed
 • Ik kies steeds opnieuw voor liefde en licht  in mijn energetisch lichaam
 • Ik zorg ervoor dat ik mij energetisch afstem op de trilling van licht en liefde, hier kies ik voor.
 • Ik herken lagere trillingen die mijn energetisch lichaam willen binnentreden en laat dit niet toe, of onderzoek innerlijk waarom ik hiermee nog resoneer.


 • De bron van Duisternis op energetisch vlak
 • Ik heb geen energetisch lichaam en/ of ik ben mij hiervan niet bewust
 • Ik heb een energetisch lichaam en ik gebruik deze energie om mijn Wil uit te oefenen.
 • Ik heb een energetisch lichaam en ik ben slachtoffer van de duisternis.
 • Ik laat lagere trillingen toe in mijn systeem
 • Ik ben niet krachtig genoeg, mijn energetisch lichaam loopt leeg, ik sta het toe omdat ik erin geloof.


 • De bron van Licht op spiritueel vlak
 • Ik neem de verantwoordelijkheid over mijn intenties en keuzes
 • Ik creëer in liefde afgestemd op de bron van liefde
 • Ik geloof in éénheid en dien in éénheid 
 • Ik draag zorg voor mijzelf en de wereld


 • De bron van Duisternis op spiritueel vlak
 • Ik heb het nodig om te manipuleren om zo te kunnen creëren
 • Ik geloof alleen dat Ik belangrijk ben
 • Ik moet vechten voor mijn plek
 • Ik moet vechten voor liefde
 • Als ik niet vecht raak ik alles kwijtMijn relatie met de bron


De bron van Licht is ...ZIJN in liefde.

Dit betekend dat deze bron alleen maar voor jou werkt met jouw toestemming, jouw geloof en vertrouwen. Het is ook daarom waarom sommige mensen zich vaak in de steek gelaten voelen door God - het Licht, omdat er niks gebeurd. Wanhoop, angst, wantrouwen nemen toe ( Bron van duisternis). Dit alles komt door de  misvatting dat de Bron van licht ( God)  wel ingrijpt of jou beschermd, hoe dan ook! 

Echter ben jij de initiator, jij Kiest, geeft toestemming aan de Bron van Licht om jou te helpen/ beschermen/ innerlijk je licht te activeren, enz. Dit kan alleen maar met geloof en vertrouwen.

Dit is jouw relatie met de Bron van Licht. Het is een samenwerkingDe Bron van duisternis is ....Zaaien van Angst, onrust, twijfel

Dit is een trekkende Bron, een opdringende energie en deze vraagt geen toestemming aan jou en kan jou zo in de duisternis te trekken. Dat klinkt heel eng maar dat maakt ook juist het grote verschil. Liefde en licht laat ZIJN, respecteert jouw keuzes. De Bron van duisternis doet dit niet, die dringt ongewenst binnen, op jouw zwakke plekken. ( Daar waar jij het toelaat) Dit toelaten gebeurd wanneer jij nog gelooft/aanneemt dat je niet goed genoeg bent, of liefde niet verdient, ect. ( de zwakke plek) 


De keuze die je hebt is om hier niet in mee te gaan. Geen voeding geven aan twijfel, wantrouwen en angst.

Voor mensen met veel onverwerkte pijn is dit een uiterst zware uitdaging. 

Jouw relatie met de bron van duisternis is altijd eenzijdig...namelijk jou beïnvloeden zodat je Licht kleiner wordt. Het is aan jou of je het aanneemt. Het is aan jou of je je laat misleiden.


Het is daarom ook steeds van belang dat je innerlijk heelt, jezelf heelt van alle pijn en beladen emoties, innerlijke negatieve overtuigingen. Met behulp van de Bron van Licht kun je alles Helen.....wanneer jij hiervoor kiest. Vertrouwen en geloof is een belangrijke sleutel omdat je hiermee op dezelfde trilling komt met de Bron van licht. Vanuit wanhoop kun je geen aansluiting maken op deze Bron. Je kunt niet 2 bronnen dienen.

Veel mensen blijven om die reden vast zitten omdat ze vanuit wanhoop proberen hulp te krijgen, echter resoneert wanhoop met de bron van duisternis en voedt en vergroot deze je wanhoop.

Dit is een belangrijk inzicht....

Het is echter zeer lastig om vanuit wanhoop, angst en wantrouwen je zelf innerlijk om te buigen naar vertrouwen en geloof, terwijl je ondergedompeld bent in de Bron van Duisternis.

Gelukkig zijn er daarom heel veel hulpmiddelen ter beschikking zoals 


 • Muziek met hoogfrequente tonen ( op YouTube makkelijk te vinden onder solfeggio)
 • Lichtwerkers (Zij zijn de schakel, in deel 2 van dit artikel zal hier verder op in gegaan worden)
 • De natuur heeft een zeer hoge trilling
 • Bidden tot de Bron ( bidden heeft een hoge trilling )
 • Etherische oliën hebben een hoge trilling
 • Edelstenen / kristallen
 • Spirituele Boeken 
 • Dansen, bewegen 
 • Mediteren
 • Creatief bezig zijn


Als je op alle vlakken kunt kiezen voor de Bron van Licht ben je dus in éénheid met jezelf en met de Bron.God is een keuze.....die JIJ maakt


Veel liefs,


By Be-lovedCopyright ©


Copyright ©By Be-loved