God is een keuze ❤️...deel 2Een verdieping


Zoals in het eerste deel beschreven bestaan er 2 bronnen.

Licht en duisternis.

Graag wil ik een verdieping geven op dit thema en zoals ik het te zien krijg.


Het ontstaan

Het is van belang te begrijpen dat alles in oorsprong  ontstaat vanuit de Bron van Licht. Iedere geboorte heeft zijn oorsprong vanuit deze Bron. De Bron van Duisternis is, door de mens haar onverwerkte emoties en haar aan namens over schuld ontstaan.

Terug te voeren naar de kern, heeft de emotie schaamte en schuld de laagste trilling. 

Om dit alles beter te begrijpen is het belangrijk om te weten dat echt alles bestaat uit energie, en dat energie een trilling heeft. Energie kan verschillende trillingen aannemen en vormt zich naar “ de intentie die men heeft of dat wat men gelooft” bewust of onbewust.


Hoe werkt dat dan nu met die onverwerkte emoties? 

Door de eeuwen heen is de mens steeds meer schuld en schaamte gaan opbouwen. Door bijvoorbeeld te handelen waar men zich later schuldig over voelt.

Zo ontstaan ook de daders en de slachtoffers. Pijn en verdriet worden toegevoegd aan de lager trillende emoties. Pijn en verdriet wat niet goed wordt verwerkt veranderd in boosheid, verbittering, haat gevoelens, tot zelf vervloekingen.

Al deze trillingen, die niet zijn opgelost, bestaan dus in het veld. Het gezamenlijke veld.

Want, omdat alles energie is, is tevens ook alles verbonden met elkaar.

Vanuit onverwerkte emoties, schuld en  veroordelingen ontstaan diepere onbewuste aannames dat “ men slecht is”.

Dit gaat generatie op generatie door. Steeds meer word de Bron van Duisternis gevoed met steeds meer zware emoties. We zijn als het ware creators van of meer Licht of meer Duisternis.

Omdat alles wat bestaat Bestaansrecht wilt hebben, zoekt deze duistere energie aanhaking daar waar het gelijkgestemde energie voelt. ( gelijk trillende energie trekt naar elkaar toe).

Zo haakt deze energie ook aan op het systeem van jou als mens, precies daar waar jij nog rondloopt met pijn, gevoelens van schuld, schaamte, woede, enz. Naast je eigen beladen emoties, draag je dus tevens deze energie met je mee. Dat maakt dat je soms het gevoel hebt, “ er niet uit te komen” of “ steeds herhalende gedachten wat je ook doet “ of “ het gevoel dat er een zware deken over je heen hangt”. Hiermee groeit de Bron van Duisternis.


(* Niet alle mensen zijn even gevoelig voor aanhakingen vooral mensen met een open systeem zijn hier erg vatbaar voor).


Het belang van Vergeving

Het is niet voor niks dat in de bijbel ( Hoewel ik zelf geen bijbel lezer ben) al het belang van Vergeving wordt besproken.

Het hele thema wordt besproken in symboliek.


  • Adam en Eva ( ontstaan van uit de Bron van Licht)
  • Eva eet de verboden appel ( schuld en schaamte)
  • Verbannen uit de hemel ( bij schuldgevoel en schaamte kun je niet meer innerlijk in vrede en liefde zijn, dus ervaar je de hemel in jezelf niet meer.)


Als Adam en Eva vanaf dat moment gekozen hadden voor Vergeving, dan was de hemel hersteld geworden. ( De hemel ervaar je namelijk in jezelf, zo ook de hel).

Dit is een heel belangrijk inzicht. Adam had Eva mogen vergeven vanuit zijn hart & en Eva had zichzelf mogen vergeven. Dan was schuld en schaamte getransformeerd en de innerlijke rust en liefde teruggekeerd. Vergeven betekent dan ook Opgeheven.


Dit gebeurde echter niet.....waardoor dader en slachtoffer rol zich door de eeuwen heen steeds verder uitwerkte en de Bron van duisternis steeds meer groeide en voeding kreeg. In allerlei vormen en uitwerking in de manifestatie bleven mensen dit creëren. ( en nog) 

Hoewel het verhaal m.i.z. Symbolisch is, bevat het wel een hele belangrijke boodschap ( die m.i.z. ook eeuwen lang anders is geïnterpreteerd en juist schuld en schaamte gevoelens heeft vergroot)


Vergeving is dan ook het antwoord op het Helen en transformeren van de zware trillingen naar Licht.

Ieder mens heeft hier dus zijn eigen verantwoordelijkheid in. Dit betekent dat je diep naar binnen mag gaan en iedere keer opnieuw je emotie toelaat, doorvoelt en transformeert door jezelf en de ander oprecht vanuit je hart te vergeven. Je laat woede, boze gedachten, verwensingen, haat, pijn, schaamte en schuld echt los. Je neemt de verantwoordelijkheid voor je eigen gedachten en daden met het besef dat jij met jouw energie iets toevoegt aan de Bron van Licht of dat je de Bron van Duisternis blijft voeden. Jij kiest...


De Rol van Lichtwerkers 

Zoals in het eerste deel beschreven kun je moeilijk af stemmen op de Bron van Licht als je bedolven bent onder de Bron van Duisternis.

Hier hebben Lichtwerkers een belangrijke rol en taak. De lichtwerker draagt de herinnering in zich waar ze vandaan komt en heeft daardoor een sterke verbinding met de Bron van Licht. Omdat ze deze herinnering heeft kan ze dit ook uitdragen en in het gezamenlijk veld inbrengen, tot in de manifestatie. Daar waar de Bron van Licht gewoon IS en niet zonder toestemming iets voor je kan doen, kan de Lichtwerker dit wel.

Het is ook daarom dat vele Lichtwerkers werken als therapeut, coach, healer, en vaak te vinden zijn bij de ernstig verdwaalde mensen. Zij kunnen de verbinding voor deze mensen opnieuw maken met de Bron van Licht, omdat zij de schakel zijn. ( Verbinding betekent in deze “ weer bewust worden van je eigen Licht en waar je vandaan komt”)

Echter blijft het de keuze van ieder mens of hij/zij hiervoor open staat. Niemand kan gedwongen worden om het zich weer te her-inneren. Dat zal iedere Lichtwerker beamen.


Het huidige moment....de rol van moeder Aarde

Zoals al heel veel beschreven door meerdere mensen gaan we door een enorme transformatie heen, collectief. 

Moeder aarde draagt hierbij een belangrijke rol. Ze verhoogt haar trilling iedere dag steeds meer. We zijn bezig met de grote schoonmaak. Door de hogere trilling, evolueren wij mee. Ons lichaam gaat mee in deze verhoogde trilling. Dat betekend dat onverwerkte emoties naar de oppervlakte komen. 

Het is juist nu van groot belang dat we voor eens en voor altijd ons richten op het goed verwerken van al deze emoties.

  • Erkennen
  • Doorvoelen
  • Vergeven


Doordat we zo aan het opruimen zijn komt er enorm veel terecht in het collectieve veld. Dit zorgt voor veel onrust, spanning, enz.

Met name Lichtwerkers werken in het collectieve veld mee door te blijven transformeren ( ook dat wat niet van hun is)

Wees niet bang en blijf in vertrouwen.


Tips voor Lichtwerkers 

Ik persoonlijk voel dat, hoe meer ik mijn innerlijk Licht aanwakker, des te meer de Bron van Duisternis me belaagd. Dit vraagt dus om goed gegrond te blijven.

Besef dat alles wat bestaat vecht voor bestaansrecht. Blijf bij je kern en in je verbinding met de Bron van Licht ( moeder aarde en de kosmische Bron) 

Geef je zelf echt voldoende rust, door je terug te trekken. Gebruik  Moeder aarde om “energetisch afval uit je systeem” terug te geven aan moeder Aarde. Zij heeft alle Licht in zich om het te transformeren.


Daarnaast wil ik benoemen dat er verschillende soorten Lichtwerkers zijn. Niet alle Lichtwerkers hebben de expliciete taak om de Bron van Duisternis te helpen transformeren. Ieder zijn eigen mooie en belangrijke rol. Voel zelf of je resoneert met onderstaande.


Zoals in het eerste deel beschreven is dit een terugkomend thema in mijn leven en word ik ook steeds gevraagd zeer lage trillingen te transformeren. Er zijn momenten dat ik volledig in het duister ben ondergedompeld om steeds opnieuw collectief te transformeren. Dat vraagt heel veel energie.

Tevens gebeurd dit ook om de bron van Duisternis te doorgronden. Zodat we meer in staat zijn om mensen te begeleiden die hier aan onder door gaan, omdat we het zelf hebben ervaren.

Dit is ook de reden, dat juist deze Lichtwerkers, die diepte steeds alleen moeten doorlopen en steeds op eigen kracht eruit moeten komen.


Verder wil ik graag vermelden dat het werk van Sjamanen hierin erg belangrijk is. Zij dragen grote kennis in zich om duister te transformeren naar Licht. Hun werk levert op dit moment een grote bijdrage.


Als laatste wil ik graag zeggen dat iedereen op zijn eigen manier hard aan het werk is. Ik bewonder dan ook iedereen en dank iedereen diep vanuit mijn hart.

Weet dat we nog veel werk te doen hebben, we praten over eeuwenlange opgebouwde Duisternis....

Dus geef de moed niet op, houdt je aandacht gericht op de Bron van het Licht en weet dat je een zeer belangrijke bijdrage levert.


Heel veel liefs

Be-loved, Anouk🌸


Copyright ©By Be-loved