De eerste stappen in de Nieuwe WereldJaren hebben we hiernaartoe gewerkt. Steevast en vol vertrouwen, met een hart vol passie en toewijding.

We hebben ons ontdaan van alle “oude jassen” die niet meer passen. Oude patronen, manieren, reacties, gevoelens, overtuigingen, pijn, karma, verdriet, enz.

Jaren hebben we ons ingezet om de medemens middels onze tools en inzichten te helpen, daar waar gevraagd. 


Verheugd zijn we en benieuwd, hoopvol en verwachtingsvol.

De laatste maanden bouwt de energie zich steeds verder op en worden we gevoelsmatig gebombardeerd door hoogfrequente energieen. 

Laatste restjes worden opgeruimd, het veld wordt innerlijk steeds verder schoongeveegd.


We kijken hoopvol uit naar de nieuwe wereld en hoe deze uit zal gaan zien. 

Het ontvouwt zich echter IN jou. Jij bent de nieuwe wereld.

En precies daar begint het....het ontstaan van deze nieuwe wereld.

En vanuit jou gaat deze nieuwe wereld vorm krijgen. Vanuit jou gaat het zich langzaam manifesteren. De eerste stappen die jij gaat zetten vormen het platform waarop je verder gaat creeeren.


Dus wat neem je nog mee?

Hoewel dapper en vol moed je de afgelopen jaren je je van alle “ jasjes” hebt ontdaan wordt er van je gevraagd nog één jas af te werpen.

Een jas die zo trouw voelt, zo eigen, waarmee velen van ons zich mee hebben geïdentificeerd en samengesmolten.


Ik noem het voor nu maar even de Spirituele jas.

Deze jas heeft ons zo goed gediend in de oude wereld. Alles wat we leerden, en alles wat werd aangereikt diende om te groeien naar de Nieuwe wereld, de nieuwe dimensie. We hebben niet alleen ons zelf geholpen maar ook anderen.

En nu word gevraagd alles af te leggen, in volkomen naaktheid te gaan staan. 

In onwetendheid en kwetsbaarheid, waardoor ontvankelijkheid en puurheid kan ontstaan.


Om het nieuwe werkelijk te betreden kun je niks meenemen, maar het vraagt werkelijk alle moed. De moed van een pasgeboren baby, blanco en vol vertrouwen, openheid en nieuwsgierigheid. Maar met toch de volwassenheid van een zelfstandig wezen.

Moed is nodig om dat los te laten waarmee je je hebt geïdentificeerd en er naar durft te kijken of het werkelijk jou nog past, dient? Of dat het je nieuwe potentie en groei afremt? De jas kan heerlijk zitten, lekker warm en zacht,  veilig.


Je bent op weg naar de nieuwe wereld, een nieuwe dimensie, een nieuwe laag. 

Een ontdekkingstocht, een prachtige reis, een totaal nieuwe wereld is zich aan het ontvouwen. 

En iedere dimensie leidt naar het uiteindelijke doel....de bron. Jouw innerlijke bron die samensmelt met de bron van het Al.


Als je door een labyrint liep, bestaande uit meerdere lagen, op zoek naar het eindpunt, zou je bij het overgaan naar een andere laag ook je toolbox niet meeslepen naar het nieuwe level.

Omdat het nieuwe level jou betere tools aanbiedt, passend bij het nieuwe level.


Sta jezelf toe nieuw te zijn, onwetend, nieuwsgierig en in stilte. Stel jezelf open voor jezelf. Kijk en luister als een kind dat zichzelf ontdekt. Durf dingen af te werpen, ook al voelt het nog zo vertrouwt. Heb moed om nieuw te zijn, onbeschreven, blanco en puur.

Deze beweging zorgt voor innerlijke ruimte om het nieuwe in jezelf te laten ontstaan.


Veel liefs Anouk


By Be-loved

Copyright ©By Be-loved