Kosmische energie?


Kosmische Energie...? Een kanaal zijn..?


Ik kan me voorstellen dat de uitspraak “ kosmische energie” voor sommige vreemd klinkt. Want wat is dit dan?

Ik kan het alleen maar uitleggen in eigen woorden en eigen ervaring/ beleving.


Het is eerlijk gezegd voor mij zelf een ontdekkingstocht en innerlijke zoektocht geweest van jaren. Echt jaren!

Hoewel ik zelf vrij sceptisch ben en alles onder de loep neem, nakijk, toets, en nog een keer toets, kwam ik er niet onderuit om de werking van energie te onderzoeken omdat alles uit energie bestaat en ik dit kon waarnemen.


Als klein kind voelde en zag ik al energie. Als je heel klein bent ben je nog in de veronderstelling dat dit voor iedereen zo is. Ik kon al blauwdrukken zien bij anderen mensen ( het energetisch lichaam) en wist dan of iemand ernstig ziek was of niet. Als iedereen in grote zorgen was omdat iemand blijkbaar ernstig ziek was, was ik kalm en wist dat er niks aan de hand was. 

Dit was voor mij normaal.


Toen ik wat groter werd en ontdekte dat dit niet een eigenschap was die iedereen had, zoals lopen, denken, praten, enz...hield ik mijn mond en drukte het uiteindelijk weg.

Ik ging twijfelen aan mezelf. Ik denk dat toen de skeptici in mij werd geboren. Bij iedere ervaring ging ik mijzelf toetsen. Eerlijk gezegd denk ik achteraf dat deze kritische houding er voor zorgde dat ik niet wegzweefde in een fantasie wereld maar werkelijk met nuchtere blik probeerde te begrijpen wat het nu was wat ik voelde, kon zien en in beweging kon brengen.

Jaren ben ik hier mee bezig geweest. 

Ik ontdekte dat er verschillende soorten energieen waren, zware energieen en lichtere energieen. Ik ontdekte hoe je zelf invloed kon uitoefenen op energie.

Ik ontdekte dat juist goed gegrond zijn, ervoor zorgde dat je je niet verloor in fantasie, maar helder kon blijven waarnemen.


Ik werd me pas duidelijk bewuster van de kosmische energieen in mijn eigen praktijk, tijdens het geven van healings. 

Er opende zich steeds een kanaal met energieen die ik ervoer als zeer hoog, met hoge pieptonen en  heel veel licht en zuiverheid.

De mensen die de healing ontvingen waren vaak in trance of in een zeer diepe ontspanning. Na dergelijke healings waren mensen vaak of direct genezen van een fysieke kwaal of veranderde hun leven radicaal in een paar weken tijd en zaten ze in de stroom van hun leven ( nadat de boel eerst even moest instorten)

Ook dit observeerde ik lange tijd. Ik mocht gaan begrijpen dat het om energieen ging die uit een hogere laag kwamen, van buiten je eigen chakra en aura systeem en buiten de energieen die ik herkende als die van de aarde.


Ik ben het Kosmische energieen gaan noemen omdat het zo’n hoge frequenties zijn, zo onvoorwaardelijk en zuiver. Op aarde is alle energie gemanifesteerd, gevormd, gebogen. Deze energieen zijn nog ongevormd, nog in zuivere vorm.


Deze hogere energieen leken het energetisch systeem te resetten, een soort herstel van je energetisch systeem, waardoor het weer kon gaan stromen.

Wat ik ook ontdekte was dat deze energie alleen maar werkte op het moment dat ik mezelf volledig aan de kant schoof. Mijn eigen wil, wens, denken hoe een healing plaats zou moeten vinden, sturing willen geven, ect, schoof ik terzijde. 

Ik ging me realiseren dat ik dan veranderde in een soort kanaal, waarbij ik op de achtergrond wel aanwezig was en enkel aanschouwde wat gebeurde.


Daar word je vanzelf nederig van met een diep besef dat mijn persoonlijkheid hier niks mee te maken heeft...juist niet. 


Ik ben gewoon een mens die net zoals iedereen zijn pad heeft te bewandelen op deze aarde. Iedereen met zijn eigen talenten, gaves, strubbelingen, enz.

Ik vind het voor mezelf belangrijk om vanuit mijn hart te leven en mijn medemens ook zo te benaderen. Ik probeer altijd zoveel mogelijk neutraal te zijn, zonder oordeel. Ik probeer zorgvuldig te zijn en mezelf regelmatig te toetsen op mijn ego of spiritueel ego. Welk altijd, naar mijn gevoel, bij iedereen op de loer ligt.


Ik heb jaren “gevochten” met mijn gevoeligheid, welk de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen. 

Ik ben door schaamte gegaan, zelf afwijzing, zelf verloochening, ontkenning en vele fysieke ziektes.

Energetisch vang ik intens veel op en heb ik hier mijn leven lang veel “ last” van. 

Echter begrijp ik steeds beter dat mijn lichaam wellicht zo is om juist dat kanaal te kunnen zijn.

Ik ben ook gaan begrijpen dat ik veel rust nodig heb, me regelmatig moet terug trekken.


Het is een heel pad geweest en nog steeds. Iedere dag leer ik nog steeds en ontwikkel ik nog steeds. Het is niet gemakkelijk geweest, je voelt je immers toch anders en eigenlijk wil je het liefst geaccepteerd worden zoals je bent.

Maar ook hierin heeft een verschuiving plaats gevonden...

Het begint bij Zelfacceptatie......♡


De schaamte voorbij

Het heeft veel moed van mezelf gevraagd om uiteindelijk te gaan bloggen en mezelf bloot te geven.

Ik ben niet zo’n strijder of dappere dodo. Ik wil het liefst overal harmonie voelen en in vrede zijn met iedereen. 

Ik besef echter dat het uitspreken van mijn “ waarheid” mezelf werkelijk laten zien het enige echte is wat ik kan doen....het meest eerlijke naar mijzelf maar juist ook naar mijn medemens. Ik mag de schaamte voorbij....iedereen mag dat ♡


Ik hoop dat iedereen de moed vindt om zichzelf te laten zien...

& ik hoop nog meer dat we allemaal onze harten dan openen en zonder oordeel maar in volledige liefde de ander ontvangen met open armen♡


Veel liefs Anouk🌸


By Be-loved ♡
Copyright ©By Be-loved