In je eigen Meesterschap stappen

In je eigen meesterschap stappen is in deze tijd van belang. Juist nu zijn we hier klaar voor en wordt dit ook van ons gevraagd om deze nieuwe wereld vorm te geven.
Juist in deze tijd komt het keerpunt waarin we niet meer blind een ander volgen, zoals de goeroe, maar steeds weer in die afstemming gaan bij het Zelf.
De werkelijke antwoorden, ontwikkeling en creaties liggen in jouw. Jij bent de Bron.


Het is begrijpelijk dat we juist nu, geneigd zijn antwoorden en hulp buiten ons zelf te zoeken.
Er is niks mis mee om te delen, berichten te lezen die jouw helpen om tot meer inzicht te komen. Dat geeft verbinding en het gevoel dat je niet alleen bent in dit grote ontwaken.Dat geeft moed en hoop.
Het blijft echter van belang dat je steeds weer opnieuw de verbinding met je zelf blijft maken, niets blindelings aanneemt en steeds bij jezelf in afstemming gaat of jij ergens wel of niet mee resoneert♡


Niemand staat boven jou, onder jou of heeft alle kennis in pacht.
We hebben allemaal een verbinding met de Bron en deze bron stroomt door iedereen. Ieder van ons heeft een speciale gave, talent, roeping, die de bron middels jou tot uitdrukking wilt brengen. En alle rollen, gaves, talenten, roepingen, zijn gelijkwaardig en vormen samen het grotere geheel.
Alleen jij hebt jouw antwoorden, jouw connectie met deze bron....alleen jij kunt haar innerlijk horen.


Maar in angstige tijden zijn we geneigd antwoorden buiten ons zelf te zoeken en zoeken we naar een Meester.
Het meesterschap zit echter in jou zelf♡
En de tijd is aangebroken dat je dit meesterschap met liefde en vertrouwen omarmt. 


Wees niet bang om te vallen, je te stoten of pijn te doen.
Vaak door angst voor pijn en mislukking zoeken we de meester buiten ons zelf. We hopen op die manier te ontkomen aan pijn en te kunnen groeien, ontwaken zonder kleerscheuren.
Weet dat geen enkele goeroe ( ware goeroe) zonder kleerscheuren ontwaakt is. De mooiste inzichten, komen na de val.
Om wakker te worden uit de illusie moet er soms flink gerammeld worden. Je kunt daarom moeilijk tot meesterschap komen als je blijft slaapwandelen en een goeroe blijft volgen. Dat voelt veilig, je lijkt tot inzicht te komen, maar er vindt geen werkelijke integratie plaats.
Het ego is zeer geraffineerd...en je bent om te tuin geleidt. Werkelijke inzichten komen altijd van binnenuit.


Ieder zijn eigen weg en toch samen
We hebben dus ieder onze eigen ontwikkeling naar zelfmeesterschap te doorlopen, waar we steeds verder in groeien en ontwaken. Het is een prachtige ontwikkeling om te mogen zien. Hoe meer je blijft afgestemd op je eigen bron ( de verticale afstemming/ uitlijning) hoe meer liefde, vrede, compassie, begrip en geduld je waarneemt in jezelf. Vanuit deze verbinding kun je de liefdevolle verbinding maken met de ander waarin oordeel, onbegrip, projecties en ongeduld vervagen♡
En ook dit gaat met vallen en opstaan. We zijn aan het oefenen, aan het leren hoe we deze innerlijke beweging maken.
We komen uit een wereld waarin we ons voortdurend hebben afgestemd op alles buiten ons zelf, heb geduld met jezelf en de ander om steeds opnieuw deze afstemming te verleggen naar het Zelf.


De grote afleiding
Media, nieuws, crisis, ect zijn op dit moment de grote afleiders van jouw verbinding met jou eigen Bron.
Steeds weer wordt je uitgedaagd om je niet mee te laten voeren in wantrouwen, zorgen of angst en van daaruit te gaan handelen.
Laat je niet afleiden. Laat je ego het niet overnemen, die stem in jouw die zegt dat je “ nu iets moet doen” dat je moet handelen nu.
Dat zonder jou persoonlijke inbreng de wereld wellicht ten onder gaat. Dat is eigenlijk een motie van wantrouwen naar de vele grotere intelligentie van het bestaan zelf. Alleen vertrouwen in het grotere geheel zal heling brengen.
En alleen in afstemming op jou innerlijke bron zul je de waarheid horen, die  jou influistert welke beweging je nu het beste kan maken ten dienste voor het grotere geheel.


Wie werkelijk vorm wilt geven aan de nieuwe wereld geeft vorm aan de nieuwe wereld.
Wanneer je gefocust blijft op alles wat er volgens jou niet klopt in de wereld, blijf je mee vorm geven aan het oude.
Je kijkt de “verkeerde” kant op. 
Meesterschap centreert, je bent gecentreerd in je eigen midden. Dat betekent dat je steeds deelneemt in het bestaan maar je niet laat wegdrijven van je eigen centrum.Je bent waarnemer maar geen oordeler. Je ziet maar handelt niet vanuit blind impuls. 
Alleen vanuit afstemming op jouw innerlijke bron, je hartsbewustzijn, ga je bewegen, handelen, reageren....en dus vorm geven.


“ Alleen in de stilte hoorde ik mijn eigen stem, die fluisterde woorden van liefde en waarheid over dit  waarachtig goddelijk spel”


♡♡♡By Be-loved


Copyright ©By Be-loved