Onderhandelen voor liefde is de oude weg....

Hier komen we uit voort, decennia lang hebben we onszelf misleid, verloochend en hebben we onszelf uitgebuit, misvormd en onderhandeld voor liefde. De voorwaardelijke liefde waar we allemaal in meer of mindere mate mee van doen hebben. Daar waar het ego hoogtij voert om te overleven.


Maar op weg naar de nieuwe wereld worden deze patronen van onderhandeling pijnlijk zichtbaar en krijgt het ego in onszelf steeds minder speelterrein.

Deze verschuiving van voorwaardelijke liefde naar onvoorwaardelijke liefde vraagt intens veel energie, vertrouwen en loslaten van het oude vertrouwde.


Ooit...

We zijn allemaal gevallen voor het ego. Dat kon ook niet anders. Generatie op generatie werd de voorwaardelijke liefde overgedragen. Je leerde al vroeg te onderhandelen. “ Als ik dus lief ben krijg ik een snoepje” of “ als ik niet luister dan krijg ik straf”.

Het ego wordt al vroeg geboren en zoekt uitwegen, slimme trucjes om de gewenste liefde te ontvangen middels aangepast gedrag, zo nodig de ander te misleiden, stiekem gedrag, het ware zelf te verstoppen, zaken verdraaien, bepaalde eigenschappen dan maar te verdoezelen, ect.

We vervormen en wringen onszelf naar een gewenst beeld, om de zo nodige erkenning en liefde te kunnen ontvangen.


Gelukkig beginnen we langzaam uit deze duisternis te ontwaken en word het licht steeds verder geworpen op alle schaduwkanten in onszelf.

Op weg naar de onvoorwaardelijke liefde kunnen we alleen maar beseffen dat dit begint bij onszelf.

We kunnen pas stoppen met onderhandelen over liefde met de ander wanneer we in volledige onvoorwaardelijke liefde zijn met onszelf.

Alleen de weg naar binnen zal een wereld van onvoorwaardelijke liefde creëren en het ego van zijn zetel halen.


Dat betekend dat je de eenheid in jezelf gaat vinden. Deze eenheid kan alleen geboren worden wanneer je alles in jezelf kunt liefhebben, zowel je schaduwkanten als je geliefde kanten. Schaduwkanten zijn die delen in jezelf die je ooit hebt weggemoffeld omdat jou duidelijk werd dat van deze kanten niet gehouden kon worden. Dit is een diepgeworteld probleem bij iedereen.

Zolang je deze schaduwkanten in de duisternis laat liggen blijf je ze veroordelen in de buitenwereld. Dit is altijd een mooie aanwijzer mocht je op zoek willen gaan naar je schaduwkanten. 

Echter worden we nu dusdanig geholpen dat het Licht zo fel is geworden dat alles aan het licht komt, ook wat verstopt ligt in de schaduw.


Licht betekend dan ook.....de waarheid wordt onthult en gezien.


Dit zijn uitdagende tijden waarin je je diepste angsten en pijnen niet meer kunt verbergen. Het werkt niet meer....voorwaardelijke liefde heeft zijn tijd gehad.

De vraag aan jou is steeds opnieuw je te verbinden met de bron, daar waar onvoorwaardelijke liefde heerst, daar waar jij jou pure liefde kunt ervaren en steeds verder kunt verankeren in je aardse zijn.

Steeds weer wordt jou gevraagd alles af te werpen waarin je jezelf opofferde om liefde te mogen ervaren. Het doorzien dat dit geen liefde is, maar een valse profeet, zal tot heling leiden.


Doorzie je eigen gedrag, ga diep naar binnen, steeds opnieuw. Observeer jezelf en doorbreek patronen waarin je nog steeds “ onderhandeld voor liefde”.

Zie je diepste angsten onder ogen en leg ze in handen van de bron, sta heling toe en doorzie welke diepe overtuigingen van on~liefde nog in jou schuilen. Wat wijs jij nog in jezelf af?


Verwacht niet dat de ander onvoorwaardelijk van je houdt wanneer je nog niet onvoorwaardelijk van jezelf houdt.

Bevrijd jezelf uit deze illusie. We zijn er zo hard naar op weg! Maar tevens zijn we geneigd al te spreken over een liefdesrelatie gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde, waar dit eigenlijk nog niet zo is. Het ego is slim en past zich wederom aan om ook nu weer te voldoen.

Wanneer je al in een volledige staat van onvoorwaardelijke liefde bent met jezelf kun je pas een relatie hebben met de ander in onvoorwaardelijke liefde.


 Het gaat er niet om dat je onvoorwaardelijk van de ander houdt.....het gaat erom dat je onvoorwaardelijke liefde bent ( geworden).


Je kunt zeker groeien samen naar deze staat maar er zijn valkuilen.

Alleen waar beide de ogen open houden, en diep naar binnen blijven kijken ( geen projecties ) kan er een staat van onvoorwaardelijke liefde groeien.

Blijf eerlijk naar elkaar en spreek de waarheid. 


Ik ben op weg naar onvoorwaardelijke liefde, samen met jou”.

Ik ben op weg om alles los te laten wat geen ware liefde is,

Ik ben op weg om gedragingen en patronen te doorbreken, die mij voorzagen van valse liefde, 

Ik ben op weg naar binnen waar de werkelijke onvoorwaardelijke liefde geboren kan worden, de samensmelting van mijn eigen dualiteit tot eenheid.

Ik ben op weg om transparant te worden, in volledige zelfacceptatie, dat zo binnen zo buiten wordt,

En als de onvoorwaardelijke liefde in mij geboren word kan ik samen met jou onvoorwaardelijke liefde Zijn.”Samen zijn we op weg.....💛✨💫Veel liefs Anouk

By Be-loved


Copyright ©By Be-loved