Het Leven Leven..Het leven leven….


…en dan zit ik hier, deze mooie zonnige ochtend met vogeltjes gefluit op de achtergrond naar buiten te kijken. In de stilte te genieten voordat de dag weer echt begint.

En dan denk ik opeens na over de vele gesprekken en belevenissen die ik heb gehad in uitwisseling met andere zielen. Dan kijk ik om me heen naar iedere moedige ziel hier op aarde en hoe ieder zijn eigen pad bewandelt met veelal dezelfde vragen, zoekend naar dezelfde antwoorden en hopend op vaak dezelfde geluksmomenten.


Op dit pad zie ik vele met dezelfde thema’s worstelen of onderzoeken, zoals Vertrouwen of Overgave. En de vraag wat spiritualiteit nu eigenlijk inhoudt?

De vrije Wil? Wat is het Ego? Allemaal thema’s die je waarschijnlijk kent en onderzoek naar hebt gedaan. Allemaal stukjes en beetjes om meer helderheid over jezelf te krijgen, om meer heling te ervaren en meer in de stroom van je leven te komen.


Als je eenmaal het “ spirituele pad” bent ingeslagen zul je vast gemerkt hebben dat je jezelf hier steeds meer in verdiept en het vaak ook niet meer terug te draaien is. 

Je wordt je immers steeds bewuster en daardoor kun je niet meer om zaken heen.


Het is een mooi, prachtig, dapper en uitdagend pad vol met vreugde en verdriet.

Met overwinningen en met valkuilen. Het pad kan ook zorgen voor dwaling, het je steeds meer en verder willen ontdoen van alles wat niet lekker zit en de bijkomende illusie dat je alles in de hand hebt of kunt fixen. De scheidingslijn tussen het Ego en de Ziel is vaak flinterdun en een kan een blinde vlek zijn. Van nederigheid naar spirituele hoogmoed. 

En gelukkig zijn we allemaal mensen en hoort ook deze blindheid erbij…

Laten we vooral niet vergeten te lachen om onszelf en met momenten de humor ervan in te zien. Ik heb vele momenten in mijn leven hartelijk gelachen om mezelf en mijn spiritueel gestuntel, om het zo maar eens te noemen.       ~ Ondanks of dankzij het gestuntel en gelach mocht ik ook mooie inzichten krijgen~Zoals Vertrouwen….een mooi woord maar hoe?


In de vele jaren dat ik als coach/therapeut werk en de honderden gesprekken die ik heb gevoerd was het onderliggende thema vaak Vertrouwen. Ook bij mezelf.

Zeker in de spirituele groei, de ontwaakte mens in wording,  is Vertrouwen een geworstel, een ontdekkingsreis en vaak een spiegel van innerlijke conflicten, en het ontrafelen van de vele misvattingen over wat werkelijk vertrouwen nu betekent.


Het Vertrouwen is niet in 2, 3 stappen of woorden uit te leggen, omdat het gaat om een gevoel. Een innerlijke connectie die je waarneemt en ervaart.

In het proces naar Vertrouwen toe ben je vooral bezig om alle misvattingen te ontrafelen om uiteindelijk tot de waarheid te komen die Vertrouwen belichaamd.

Vertrouwen is namelijk niet iets wat je doet, maar iets wat je Bent vanuit je Zijnskracht.                                              Misvattingen ontrafelen~ 


Misschien wel de grootste misvatting is dat je pas kunt en durft te vertrouwen wanneer zaken verlopen zoals jij ze had bedacht of had gewenst. Je koppelt resultaat aan vertrouwen en vertrouwen aan resultaat. 

In deze misleiding krijg je soms je zin waardoor je overtuiging word bevestigd. En als  het tegenovergestelde gebeurd begin je te twijfelen.  Je was zo vol vertrouwen? Hoe kan het nu dan toch zo mis zijn gegaan? 


De eerste ontrafeling is dat je gaat beseffen dat vertrouwen niks te maken heeft met resultaat ( de door jou gewenste resultaten).


De tweede misvatting is dat vertrouwen gekoppeld word aan begrijpen of weten. Wanneer je het begrijpt, doorziet, weet,  dan durf je iets te vertrouwen. Wanneer je in het duister tast, het niet volledig kunt vatten of begrijpen dan is er wantrouwen. Alles moet vaak eerst helder zijn alvorens je kunt vertrouwen.


De tweede ontrafeling is vertrouwen loskoppelen van Begrijpen.


De derde ontkoppeling is dat je “ Ik Wil “ loskoppelt van Vertrouwen. We denken vaak te weten wat we nodig hebben, hoe het zal moeten verlopen en op welke wijze het in vervulling zal gaan. Onze individuele behoeftes hoeven niet altijd gelijk te zijn met het hoogste goed van iedereen. Dit laatste heeft altijd de voorrang. Het is prima om te wensen, en soms komen deze wensen uit, en dan mag je uitbundig dankbaar zijn. 


De derde ontrafeling is de “Ik Wil” loskoppelen van Vertrouwen.
                                                      ~Maar hoe dan wel? ~Vertrouwen en overgave zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.


Ik heb mogen ervaren, na veel vallen en opstaan, dat werkelijk vertrouwen in het Universum, het leven, de Bron of God ( waar jij mee resoneert) pas werkelijk kan groeien wanneer je je persoonlijkheid en je persoonlijke belangen loslaat.

Ik mocht tot inzicht komen dat mijn persoonlijke belangen wellicht niet op dat moment helpend waren voor het grotere geheel. 


Het was absoluut niet zo dat mijn verlangens egoïstisch waren of immoreel. En wellicht doordat het vaak om hele kleine, menselijke verlangens ging, kon ik maar niet begrijpen waarom ze niet vervuld werden, ondanks mijn intenties en Vertrouwen.

Echter juist hierdoor werd ik geduwd om verder te voelen… te Zien, te doortasten en innerlijk te gaan begrijpen.


Jij, ik, wij, zijn allemaal onderdeel van het grotere geheel. Alles en iedereen heeft invloed op elkaar. Iedere verandering is voelbaar, heeft invloed.

Vertrouwen in het grotere geheel en in de intelligentie die hierin beweegt, ontstaat wanneer je durft toe te geven aan jezelf dat je het nooit helemaal zult begrijpen, dat je eigenlijk nooit echt goed kunt weten wat je werkelijk nodig hebt om te groeien en dat je het totale overzicht niet hebt. Je bent onderdeel van het grotere plaatje…..

Je bent de druppel in de oceaan, maar je ziet de gehele oceaan niet. En dat is oké.


Wanneer je in die Overgave komt dan ga je innerlijk begrijpen ( niet hoofdelijk begrijpen hè) dat er iets veel groters beweegt waarin jij meebeweegt, los van jou persoonlijke wensen. Dan besef je opeens dat “ dit verlies” of “ die storm” of “ die winst” blijkbaar nodig is of was. Nodig omdat het een bepaalde uitwerking heeft op het geheel, welk jij niet kunt zien of nog niet kunt zien.  Ook al kun je (nu) niet begrijpen waarom iets loopt zoals het loopt, je vertrouwen zorgt ervoor dat je het ook niet hoeft te begrijpen. 


Dit alles wil niet zeggen dat je nooit meer iets mag wensen of willen. Alleen de intentie wordt anders. Wanneer ik nu iets wens voor mezelf. Doe ik dit in vreugde en weet ik dat wanneer de wens niet wordt vervuld, dit de allerbeste uitkomst is voor mij en iedereen. Daar twijfel ik geen moment meer aan. 

Dat is Vertrouwen….en overgave. 

Hoewel ik niet twijfel kan ik wel geconfronteerd worden met angst en verdriet omdat het anders loopt dan verwacht of omdat ik me veiliger had gevoeld mocht de wens in vervulling zijn gegaan. Dat zijn grote uitdagingen op het pad, om ondanks deze gevoelens in Vertrouwen te blijven.                                  ~ Onveilig voelen en in Vertrouwen Zijn~Misschien is dit wel het meest uitdagende wat je kunt tegenkomen bij het thema Vertrouwen. Gevoel van veiligheid is zo belangrijk. En in de ontrafeling van je persoonlijkheid wordt juist hieraan geschud. Geconfronteerd wordend met onveiligheid geeft diepe angst en wanneer je deze durft aan te kijken, zet je de stap naar binnen. Dat klinkt allemaal mooi maar wat betekent dat nu? Hoe?

Gevoel van onveiligheid ontstaat veelal wanneer zekerheden dreigen weg te vallen. Ik zie deze situatie vaak bij de juist wat verder gevorderde ziel omdat onthechten een belangrijke stap is bij het overstijgen van het ego bewustzijn.

Vaak lijkt alles opeens in de tegengestelde richting te bewegen en wordt aan alles geschud en krijg je te maken met verlies. Het vertrouwen wordt in deze fase het meest op de proef gesteld. Hoewel we hier juist het valse vertrouwen willen gaan toepassen ( Ik Wens, ik Wil, ik Hoop en probeer zo mijn situatie te sturen) is de hogere bedoeling dat juist dit stukje Ego/persoonlijkheid kan afbrokkelen zodat er ruimte ontstaat voor het ware Vertrouwen, wat niets met doen te maken heeft maar met Zijn.


Om uit het doen vertrouwen te stappen naar het vertrouwen Zijn, laat je alles los. Je laat al het verlies toe, je laat de instorting gebeuren, je kijkt je diepste angst in de ogen en omarmt deze. En dan smelt deze grootste angst weg…..

Deze ervaring is niet in woorden te vatten maar enkel te ervaren..

En ook dit gaat met vallen en opstaan. Bij sommige zielen lost het misschien meteen op en bij anderen stukjes bij beetjes.
Je hebt je leven niet in de hand, het leven leeft en jij leeft er in mee. HOE jij erin mee beweegt dat is de vrije keus~ 


Tja, vrije keus… nog zo’n mooi spiritueel woord. 

Voor mij betekend dit vooral…Hoe wil ik reageren en mezelf uitdrukken? 

Op welke manier draag ik Licht en Liefde het meeste uit in woord en daad? 

Op welke manier draag ik het meest liefdevol bij aan het grotere geheel?  

Helen of schaden mijn woorden of handelingen? 

Dat is voor mij wat vrije Wil betekend en wat voor mij het toepassen van spiritualiteit betekend. De belichaming van liefde en licht.

Voor mij zit spiritualiteit niet in het weten of begrijpen….maar vooral in het uitdrukken hiervan. Ik kan me nog zo Licht en vol Liefde bedenken te Zijn,  maar als ik blijf reageren op anderen vanuit kritiek, twijfel, oordelen, veroordelingen, straf en beschuldiging dan ben je vooral bezig met Weten en Be-Leren in plaats van Liefde Zijn.


Ik weet niks beter dan de ander…ik weet alleen hoe ik wil reageren op de ander, los van hoe de ander op mij reageert. Een uitdaging? Absoluut…

Ik vind deze uitspraak die ik ooit gelezen heb zo mooi en toepasselijk“ I didn’t come to teach you, I came to Love you…..Love Will teach you” Heel veel liefs 

Anouk


By Be-loved
Copyright ©By Be-loved