Ik heb je lief

Je doet het niet fout….
Het ligt niet aan jou..
Kom maar hier lieve jij ….de jij die ik aanschouw..

Nee ..je doet niks fout..
Ook al zit je nog zo vol van schuld..
Je ware zelf in een jasje gehuld…

Och lieve jij..ik zie je staan,
Gebroken,  verdrietig..ontdaan..

Je doet niks fout, jij die alles probeert..
Alles aanpakt, alles inneemt, van alles leert..

Je doet niks fout…de wanhoop nabij,
Verkrampt, verstild…hopend op het keren van het tij..

Ik zie je kijken met ogen van wanhoop,
Zoekend naar de oplossing …zoekend naar hoop.

Moe gestreden, geluisterd naar iedereen..
Wijze woorden, therapieën, adviezen…maar echt luisteren deed geen een..

Verdoofd door en verstomd adviseren we elkaar..
“Het is je Ego, het is je pijn, het is je patroon,” ….en ook al is dit waar..
Zijn we vergeten.. over ware compassie …het helende gebaar.

Dus neem ik je in mijn armen en hoef ik je niks te vertellen over je pijn…
Ik houd je alleen maar vast, van hart tot hart, zodat ik met je meedein…

We schommelen in elkaars armen, zodat tranen kunnen stromen,
Verkramping wat kan ontkrampen…door de liefde overgenomen..

“ Je doet niks fout….” Ik heb je innig lief...
ik hou je vast, ik koester je, huil maar, huil maar, lieve lief..

Ik heb niet meer te bieden dan mijn armen en mijn hart,
De warmte en het begrip…in compassie voor jouw smart..

De eindeloze inzichten zijn allang gegeven…
Het enige wat mij nog rest is jou mijn oneindige liefde geven...𝘉𝘺 𝘉𝘦-𝘭𝘰𝘷𝘦𝘥

Copyright ©By Be-loved