Het heilige….ontvangen in alle veiligheid

Lieve allemaal,

De kosmische energieen en downloads nemen met de dag toe en dringen steeds dieper door in ons energie en fysieke systeem. Iedere keer worden weer andere thema’s aangeroerd of belicht. de afgelopen dagen worden vooral de onderste chakra’s opgeschoond. Hierin liggen al onze overlevingsmechanisme opgeslagen. Onze vlucht, vecht, bevries reacties, onze gedragspatronen, diepe angsten, voorouderlijke karmische lijnen. Wanneer de hogere kosmische energie zijn weg naar beneden maakt worden de nog opgeslagen donkere energie in deze onderste chakra’s losgetrild. Steeds een beetje bij beetje laten welos, ruimen we zowel op celniveau als op energetisch niveau op. 
Dit zijn geen gemakkelijke processen omdat het losmaken van deze energie uiteraard de stroom aan onverwerkt trauma door je heen trekt, naar je bewustzijn om zo doorvoeld, bevrijd en losgelaten te worden.


Fysieke weerstand en verkramping bij het ontvangen van de kosmische  energieen 
Deze processen zijn bijzonder zwaar voor de personen die in de vroege jeugd te maken hebben gehad met misbruik. 
Door misbruik zijn er ongewenste energieen bij je binnengedrongen, die als bedreigend werden ervaren. Je systeem kon op dat moment niks anders dan, bevriezen ( verkrampen) en vluchten(dissociëren)omde traumatische gebeurtenis te ontvluchten, daar je niet kon vechten of je werkelijk kon verzetten, beschermen. Deze reactie wordt steeds geactiveerd wanneer voor jou onbekende energie zich aan jouwilt opdringen, binnendringen. Je systeem verkrampt, verzet, raakt in paniek, dissocieert, voelt onmacht, en ervaart wederom de traumatische  “ penetratie “ 
Je onderbewustzijn ( je instinctieve reactie) is niet in staat onderscheid te maken tussen het “ goede” te ontvangen of  het “ slechte”. Alles wordt als gevaar beschouwd .
Wanneer de hogere kosmische energie dus zijn weg door jouw systeem wilt maken springt jouw automatische reactie aan van “ onveilige indringer” waarop jouw lichaam zich alleen maar kan verkrampen.
Dit maakt deze periodes van kosmische downloads zo ondraaglijk zwaar voor de lieve Lichtwerkers onder ons die als kind misbruik hebben doorstaan. 
De eerste stap voor jou is je bewust worden van deze automatische reactie, die instinctief gebeurd.
De tweede stap is je onderbewustzijn overstijgen door regie terug te nemen.
Dit kun je doen door letterlijk jezelf toestemming te geven.
Je zou de volgende woorden kunnen uitspreken ( pas het eventueel aan voor jezelf in woorden die voor jou resoneren)

Ik geef mijzelf, mijn lichaam en mijn energetisch lichaam nu de toestemming om de heilige kosmische energieen te ontvangen in mijn systeem.
Ik stem mij af op mijn hogere Zelf, die de regie heeft en deze integratie veilig, liefdevol, op precies de juiste wijze, laat verlopen. 

Ik stel mij enkel en alleen open voor de integratie van deze heilige kosmische energieen die tot mij komen voor mijn hoogste goed. Ik ben veilig.
Ik geef mijzelf toestemming om deze energie haar heilige werk te laten doen in mijn fysieke en energetisch systeem. Het is veilig.
Ik vraag om ondersteuning, bij het loskomen van trauma, zodat ik deze gedragen in licht en liefde kan doorvoelen en loslaten, omhelst door mijn hogere zelf. 
Ik ben veilig, beschermd, gekoesterd en geliefd. Het is nu veilig voor me om te ontvangen wat goed voor mij is.


Moeite met gronding bij het ontvangen van de kosmische energieen 
Hoewel juist de gronding belangrijk is wanneer we overspoeld worden door de kosmische energie, raken velen van onsjuist dan ontworteld.
Het lijkt steeds of de bodem onder onze voeten wordt weggeveegd en we staan te wankelen, verdrinken, zweven, verward, slapeloos, ect.
Het onderste chakra ( onze bouwsteen) heeft al eeuwen lang het meest te verduren gehad en heeft de meeste heling, uitzuivering, transformatie nodig. Ook hier worden oeroude overlevingsmechanisme geactiveerd waarin “ onveiligheid “ te boventoon voert.
Het onderste chakra is beladen met onveiligheid en wantrouwen versus veiligheid en vertrouwen. Door de kosmische energieen worden we steeds verder geduwd in onze onderste chakra’s en komen onze oudste gevoelens  van onveiligheid en wantrouwen aan het licht.
Ze worden aangeraakt, geroerd, beleefd en gevoeld. Deze aanraking en beleving heeft en geeft verschillende reacties. Als we om ons heen kijken zien we aan de ene kant steeds meer mensen agressief reageren, in de vecht houding ( dit is een instinctieve reactie op het gevoel van onveiligheid en wantrouwen). We zien ook mensen die de realiteit verliezen, volledige vlucht naar het kroon chakra, waar alle energie naar toe gaat waardoor ( in het ergste geval ) wanen, hallucinaties, of alleen nog maar afgestemd zijn op kosmische  begrippen, spiritualiteit, ect( dit is een gedissocieerde reactie op het gevoel van in veiligheid en wantrouwen)

In beide reacties is weerstand om te voelen wat gevoeld wilt worden gelegen in het onderste chakra. 
Om de nieuwe wereld vorm te kunnen gaan geven zullen we de bereidheid in ons zelf mogen vinden om deze gevoelens te gaan doorvoelen. Dit maakt het extra uitdagend omdat je één tegenovergestelde beweging    moet gaan maken. De meest logische reactie is jezelf verdedigen
 ( vechtreactie) of vluchten ( vluchtreactie ) wanneer we ons onveilig voelen of wanneer we in wantrouwen zijn.
Echter is het nu de bedoeling om gevoelens van onveiligheid en wantrouwen tegemoet te treden met omarming, verwelkoming, doorademen, verzachting, troost, en vertrouwen.


Het gewonde mannelijke en vrouwelijke deel in het onderste chakra
Dit brengt ons meteen naar het thema “ het gewonde mannelijke en vrouwelijk deel” 
We hebben allemaal onze vrouwelijke en mannelijke energie. Op collectief niveau en kosmisch niveau ( in de uitgestrektheid van de afgelopen eeuwen) is deze balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke volledig uit balans geraakt. Ik schrijf hier uiteraard niks nieuws. Echter wat momenteel in het huidige moment gebeurd is dat het gewonde mannelijke deel schreeuwt om heling en verzachting. En de vrouwelijke energie om haar ruimte in te nemen in alle veiligheid. Dit uit zich op allerlei manieren, zowel in jouw eigen systeem, in relaties en op collectief niveau.
Zoals reeds beschreven hierboven reageert je systeem in vlucht of vecht modus. De vluchtmodus behoort meer tot de vrouwelijk energie en de vechtmodus bij de mannelijke energie. Deze conflicterende reacties  van dualiteit blijven splitsing veroorzaken. Wanneer de mannelijke energie vanuit bedreiging zich alleen agressief kan uitten zal de vrouwelijke energie bij bedreiging vluchten(dissociëren) 
Met de vechtmodus breng je de energie naar buiten toe. Je externaliseert en projecteert je onveilige gevoel en wantrouwen volledig op de ander. Je vergroot je energie en neemt meer ruimte in, vaak over de oevers van de ander.
Met de vluchtmodes breng je de energie naar binnen. Je internaliseert en neemt de schuld op je. Je maakt je kleiner, en geeft de ander de ruimte om je oevers te overtreden. 

De uitnodiging bij ieder van ons ligt erin om te onderzoeken hoe jij reageert bij gevoelens van onveiligheid en wantrouwen? 
Wanneer je “ vecht” is er voor jou de uitnodiging om naar binnen te keren en te voelen wat gevoeld wilt worden. Je energie naar binnen te brengen. * De helende beweging is van vechten, bescherming en aanval naar kwetsbaarheid, durven voelen en doorvoelen van je diepste angsten.
Wanneer je “ vlucht “ is voor jou de uitnodiging om ruimte in te nemen door je energie naar je onderste chakra te brengen, grenzen te stellen, boosheid toe te laten en te vertalen naar assertiviteit.

*Ik heb het hier niet over werkelijk bedreigende situaties waarin het gezond is om te vechten en jezelf te beschermen.


Al deze thema’s worden nu aangeraakt,  beroerd en verder getransformeerd.
Omarm de heling…ontvang deze heilige energie in alle veiligheid🤍


By Be-loved

Copyright ©By Be-loved